Ristretto

Caffè Ristretto är kaffe som bryggs på en espressomaskin. Receptet utgår från grundreceptet espresso men bryggningen avbryts redan när 15 - 20 ml kaffe bryggts i koppen. Slutresultatet blir en än mer koncentrerad dryck än espresso.

Utgångspunkten är att avbryta bryggningen när mindre mängd kaffe bryggts, vilket då ger en bryggtid på omkring 18 -20 sekunder om inga andra parametrar anpassas. Genom att öka dosering av kaffepulver eller hårdare packning av kaffet kan man utöka bryggtiden.

ESPRESSOMASKINER

För att brygga espresso behöver du en espressomaskin och en kvarn.

Espressomaskiner för hemmabruk
Kaffekvarnar för hemmabruk