Brygga espresso - så gör du

Att brygga espresso är en konst i sig, och kräver både noggrannhet och förståelse för de grundläggande principerna. Här utforskar vi de olika stegen och delar med oss av tips för att uppnå den perfekta espresson.

VAD ÄR ESPRESSO?

En espresso är en koncentrerad kaffedryck som är populär i Italien och runt om i världen. Den ursprungliga metoden för att göra espresso kaffe uppfanns i Italien på slutet av 1800-talet och har sedan dess spridits över hela världen. Traditionellt serveras espresson i små kopparrangemang och är grunden för många andra kaffedrycker som cappuccino, latte och americano.

HUR GÖR MAN EN ESPRESSO?

För att göra en espresso behöver du en professionell espressomaskin, kaffekvarn, något att pressa kaffet med, porslin och naturligtvis bra bönor. Espressomaskinen ska alltid vara påslagen så att den är redo att göra kaffe. Den E61 bryggrupp som sitter på de flesta maskiner vi säljer tar över en timme att värma upp, så det är opraktiskt att slå på maskinen när du redan är sugen.

Porslinet ska vara placerat på espressomaskinens koppvärmaryta. En kall kopp tar mycket värme ur din espresso, vilket inte är att föredra. Om du inte har en förvärmd kopp så kan du ta vatten från hettvattenuttaget på maskinen och snurra runt vattnet i koppen för att sedan hälla ut, då blir koppen snabbt varm.

ESPRESSO – RECEPT

Nedan kan du ta del av vårt espresso-recept där vi steg-för-steg går igenom hur du brygger en espresso, så att du kan njuta av en kopp kaffe i ditt eget hem.

1. MALNINGSGRAD

För att brygga espresso behöver du nymalt espressokaffe. På kvarnen kan du ställa in malningsgraden på din espresso. Vattnet får svårare att passera kaffepulvret desto finare malt det är. Du kan även finjustera hur snabbt vattnet passerar genom kaffet med doseringen. Om du ökar mängden kaffepulver så skapar det mer motstånd och kaffet rinner saktare.

2. ESPRESSO – MÅTT & DOSERING

En espresso brygger du i enkelhandtaget, den som har en pip och en sil avsedd för 7 gram kaffepulver. Detta är det rekommenderade måttet för en enkel espresso. Om du vill brygga dubbel espresso används dubbelhandtag, den som har två pipar och en sil avsedd för 14 gram kaffepulver. Rätt dosering av din espresso är avgörande för att uppnå den önskade smaken och styrkan.

3. PACKA KAFFEPULVRET

Packa kaffet med en kaffepress. Optimalt är 14 kilos tryck. Men även packningen utgör en möjlighet att justera hur fort vattnet passerar genom kaffepulvret. Om du packar lösare så rinner kaffet fortare. Vrid om kaffepressen i slutskedet. Om det ligger pulver kvar kring kanterna så kan det knackas ned genom att slå kaffepressen mot handtagets sida. Torka bort kaffepulver som hamnat på på silens kanter eller handtaget.

4. BRYGG DIREKT

Placera handtaget i bryggruppen och ställ en kopp under. Slå omedelbart igång bryggningen genom att föra spaken hela vägen upp. Alternativt trycker du på portionsknappen om du har en maskin med elektronisk vätskedosering. Kaffet blir snabbt förgånget när det sitter i bryggruppen så se till att du redan har hällt upp mjölken i en skumkanna om du ska göra en kaffedryck med mjölk.

Bryggtid

Optimalt så är en espresso 25 ml inklusive crema (skummet på kaffet) och det ska bryggas på 25 sekunder. Självklart kommer du inte alltid uppnå den optimala bryggtiden, acceptabelt är mellan 20-30 sekunder. För espresso bryggd med dubbelhandtaget är bryggtiden densamma men mängden den dubbla, dvs 50 ml. Med tiden lär du dig att se hur strålen ska se ut för att bryggtiden ska bli rätt. Enkelt uttryckt en tunn stråle som inledningsvis kan droppa. Om det droppar genom hela bryggningen går det för sakta och tvärtom om kaffe väller ut så går det för fort.

Om du har en korrekt programmerad vätskedosering så bryter maskinen bryggningen när rätt mängd vätska runnit igenom kaffepulvret. Med manuell maskin så för spaken hela vägen ned. På en E61 bryggrupp med levetta så öppnar den backventilen efter halva vägen ned, så att överflödigt vatten i gruppen flödar ut.

Servera omgående, inom ett par minuter är drycken förgången.

RENGÖRING AV ESPRESSOMASKIN

Maskinen bör alltid lämnas ren, därför krävs en noggrann rengöring av din espressomaskin efter varje användning. Detta innebär att du måste slå ut kaffesumpen och antingen skölja av silen med bryggvatten eller torka den ren med en handduk. Kaffesumpen riskerar annars att torka ut och brännas fast vilket kommer göra det svårare att bli av med sumpen nästa gång du brygger espresso.