Vibrationspump vs. Rotationspump

SKILLNADER OCH LIKHETER

Ofta hör vi frågan "Vad är skillnaden på vibrationspump och rotationspump?" och vi medger att det kan vara svårt att veta. Just därför har vi satt samman denna artikel där vi behandlar ämnet och reder ut vad som faktiskt skiljer de olika pumparna åt, samt även vilka likheter de har.

VIBRATIONSPUMP

Den vanligaste pumpen för hemmamaskiner är vibrationspump. Med magnetism förs en kula fram och tillbaks som matar fram vattnet. Ett knattrande ljud från pumpen är typiskt för tekniken. Trycket är inte ställbart på pumpen och de levererar normalt omkring 15 bar. Många maskiner har en tryckreglerare som utjämnar trycket till det korrekta 8-10 bar. I mindre maskiner och ofta lite billigare använder man vanligtvis vibrationspump som tar 5-7 sekunder före trycket är "rätt" (man kan höra att ljudet förändras).

ROTATIONSPUMP

Rotationspump är den vanligast förekommande tekniken för professionella maskiner. En motor driver pumpen som roterar. De flesta rotationspumparna har en ställskruv för att reglera önskat tryck. Jämfört med en vibrationspump så kommer rotationspumpen snabbare upp i korrekt bryggtryck och den har en tystare och skönare gång. Livslängden på espressomaskiner med rotationspump är generellt sett längre än de med vibrationspump. Dock är rotationspumpar större och dyrare än vibrationspumpar, därför används de inte särskilt ofta i mindre maskiner.

JÄMFÖRELSE

För att sätta allt i ett sammanhang kan vi kolla på semi-pro espressomaskinerna Appartamento och Cronometro R från italienska Rocket Espresso. Den förstnämnda har en vibrationspump och den sistnämnda har en rotationspump. Fördelen med vibrationspumpen i Appartamento är att de har kunnat skala av storleken, dock går den inte att vattenansluta precis som alla våra andra semi-pro maskiner med vibrationspump. Fördelen med Cronometro R är snabbheten och tystheten, dock blir maskinen lite större men den går att vattenansluta. Så en sak som medföljer de allra flesta semi-pro maskiner med rotationspump är möjligheten att ansluta till vatten. Egentligen är pumpen och vattenanslutningen inte länkade men maskinerna görs ofta med samma kombinationer (vibration-ej vattenanslutningsbar och rotation-vattenanslutningsbar). Smakmässigt är det endast en marginell skillnad på espressomaskinerna. Rotationspumpar är snäppet bättre men det är knappt märkbart. Tidsmässigt tar det lite längre tid för Appartamento att brygga i och med dennes vibrationspump men det är en väldigt liten skillnad i tid från rotationspumpen i Cronometor R.

SÅ VAD SKA MAN HA?

Vad som är "bäst" är svårt att på rak arm säga, det skiljer sig helt enkelt från situation till situation. Vi rekommenderar att man först ser över vilka förutsättningar man har, alltså om det finns möjlighet till vattenanslutning där espressomaskinen ska stå, hur mycket ljudet spelar roll och hur stor yta man har att ställa maskinen på. Sedan är det självfallet bra att man gör en prisbedömning, som tidigare nämnt är espressomaskiner med rotationspump generellt sett dyrare.