Certifikat & märkningar

Samtliga produkter som är certifierade av ett eller flera organ syns genom att produktens förpackning och dennes produktsida är märkt.

ISO 9001 & 14001

Monteriva är ISO 9001- och 14001-certifierade vilket innebär att vi kontinuerligt utför kvalitets- och miljöarbete. Detta arbete granskas ständigt med syftet att kontrollera att vi alltid gör vårt bästa och håller upp till de standarder som ISO 9001 och 14001 kräver. Läs mer under Kvalitet & Miljö.

EU-EKOLOGISKT

Monteriva uppfyller EG-förordning 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. Detta eftersom Monteriva bedriver införsel av kaffe och te samt packning av te. Monteriva är certifierade av certifieringsorganet SE-EKO-03.