Vibiemme

Sedan 12 januari 1976 har VBM designat, tillverkat och sålt espressomaskiner över hela världen.

VBM har sina rötter i espressomaskinsföretaget FAEMA från Milano. Grundaren av FAEMA, Carlo Earnesto Valente, hade revolutionerat kaffebranschen sedan 1945 med innovativ teknik som än idag används i espressomaskiner. Till 1970-talet ansågs FAEMA vara en av toppnamnen inom branschen men financiella problem ledde till företagets undergång år 1976 och övergavs till den italienska staten.

Valente gav dock inte upp så lätt. Han omgrupperade och etablerade ett nytt företag: Vibiemme, uttalas italienskt V-B-M, efter de tre viktigaste männen i FAEMAs styrelse: V (Valente), B (Biancolini) och M (Meroni). Filosofin om den högsta kvaliteten bakom varje del av en espressomaskin ledde till perfektion i VBMs ögon.

SERVICE OCH REPARATION

Monteriva utför service och reparation på kaffemaskiner från detta märke. Om ni undrar om er maskin är kompatibel för service eller reparation hos Monteriva ber vi er att kontakta vår kundservice.
PRODUKTER