Manuell / Halvautomatisk

Manuella espressomaskiner har lösa filterhandtag som man fyller med nymalt kaffe. För att smaken skall komma till sin rätt behövs en separat kvarn som man maler kaffet med. När filtret är fyllt med kaffe så packar man det med en kaffepress. Sedan placeras filterhållaren i maskinen och man slår på bryggningen.

Espressomaskiner av bra kvalitet är byggda i metall. Framförallt bryggruppen och filterhållarna. Det finns flera varianter, lite förenklat kan man säga att mer vikt i dessa komponenter ger stabilare bryggtemperatur och bättre kaffesmak.

Det finns manuella espressomaskiner från tusenlappen och upp till vad en bil kostar. Några av detaljerna som skiljer dem åt beskriver vi nedan.

Enkelkokare

Utmärkt för dig som har en begränsad budget och som huvudsakligen dricker rent kaffe. Maskinen har en värmekälla och därmed en temperatur. Det finns normalt möjlighet att skumma mjölk med ett ångrör. Brygg först kaffet, ställ därefter om maskinen så att den höjer temperaturen så att ett ångtryck uppstår i kokaren. Maskinen fungerar utmärkt för att servera många kaffe i ett flöde men när det blir dags att skumma mjölk blir det lite väntan före den uppnått rätt temperatur.

Vårt råd är att undvika maskiner som har mycket plast. Ett enkelt test är att känna vikten på filterhållaren, mer vikt ger bättre kaffe.

Värmeväxlare

De flesta professionella espressomaskinerna har ett värmeväxlarsystem. Det innebär att maskinen bara har ett elektriskt element, som värmer kokaren för hetvatten och ånga. Kokaren i sig är element för att värma vattnet för bryggningen. Det vattnet cirkulerar i ett separat system genom kokare och bryggruppen. På så sätt håller maskinen rätt temperatur både för kaffebryggning och ånga. Skumma mjölken samtidigt som kaffet bryggs.

Kapaciteten på maskiner med värmeväxlare är generellt sett mycket bra. Den kan göra många kaffe i följd med stabil bryggtemperatur och bibehållen bra ångfunktion. Den viktigaste faktorn för kapacitet är kokarens volym och elementets effekt. Större är starkare.

Det som kan få bryggtemperaturen ur balans är ett stor uttag av hetvatten. En semi-professionell maskin har oftast en kokarvolym på 1-2 liter vilket innebär att det finns ungefär 50-100 cl vatten i kokaren (resterande volym upptas av ånga). Tömmer man ut huvuddelen av hetvatten för t.ex. te eller americano så fylls maskinen med nytt kallt vatten och den tappar tryck. På en liten maskin är uppvärmningstiden bara några minuter och på en 2-gruppsmaskin för en servering är kokarvolymen 10-15 liter, man behöver tappa mycket vatten för att få den ur balans.

Värmeväxlarteknik är välbeprövad, Faema utvecklade den första moderna espressomaskinen Faema E-61 som började säljas 1962. Vi har ett par av dessa i Stockholmsbutiken.

Dubbelkokare

På senare år har det blivit allt mer populärt med dubbelkokare. Systemet har separata kokare för ånga/hetvatten respektive bryggruppen, de flesta maskiner med flera bryggrupper har en individuell kokare för varje grupp.

Många av dubbelkokarna har elektroniskt inställbar temperaturreglering. Det ger användaren möjlighet att brygga kaffet vid olika temperaturer, vilket påverkar smaken. Det är dock inte alla maskiner som har denna enkla justeringsmöjlighet.

Temperaturreglering

Det finns flera sätt att styra temperaturen i en espressomaskin, här är de vanligaste teknikerna:

Termostat sitter oftast i mindre maskiner och har normalt en fabrikskalibrerad temperatur.
Pressostat känner mekaniskt av trycket i kokaren. Går att reglera men justeringen är normalt placerad innanför skalet.
PID/NTC är elektronisk reglering av temperaturen och brukar kunna ändras via knappar och display.

Pump

Den vanligaste pumpen för hemmamaskiner är vibrationspump. Med magnetism förs en kula fram och tillbaks som matar fram vattnet. Ett knattrande ljud från pumpen är typiskt för tekniken. Trycket är inte ställbart på pumpen och de levererar normalt omkring 15 bar. Många maskiner har en tryckreglerare som utjämnar trycket till det korrekta 8-10 bar.

Rotationspump är den vanligast förekommande tekniken för professionella maskiner. En motor driver pumpen som roterar. De flesta rotationspumparna har en ställskruv för att reglera önskat tryck. Jämfört med en vibrationspump så kommer rotationspumpen snabbare upp i korrekt bryggtryck och den har en tystare och skönare gång.

Magnetiskt kugghjulspump med reglerbart varvtal gör det möjligt att ändra pumptrycket under bryggning. Med elektronisk styrning ställer användaren in önskad pumpprofil. Pumpprofiler kan påverka kaffets smak väsentligt.
Espressomaskiner för hemmabruk
Espressomaskiner semi-pro
Espressomaskiner för serveringar