KVALITET & MILJÖ

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att erbjuda helhetslösningar inom kaffe till serveringar, företag och privatpersoner. Vi tillhandahåller även serviceföretag reservdelar för kaffeapplikationer.
Vår huvudmarknad är Skandinavien med huvudkontor i Stockholm.
Vår affärsidé omvärderas varje år.

KVALITETSPOLICY

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av helhetslösningar inom kaffe.
Detta innebär att:

 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
 • Vi skall tillhandahålla snabba leveranser på alla produkter vi tillhandahåller.
 • Våra kunder skall känna trygghet genom att de har en leverantör att vända sig.
 • Våra produkter och tjänster skall uppfylla och överträffa egna, kunders och andra intressenters krav.
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

ISO 9001

Vi är ISO 9001-certifierade vilket innebär att vi kontinuerligt utför kvalitetsarbete. Detta arbete granskas ständigt med syftet att kontrollera att vi alltid gör vårt bästa och håller upp till de standarder som ISO 9001 kräver.


MILJÖPOLICY

Monteriva Kaffe AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Detta gör vi genom att:

 • Erbjuda miljöanpassade produkter, där det krävs.
 • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system, så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss.
 • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade och återvända förpackningsmaterial samt förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
 • Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.
 • Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.

ISO 14001

Vi är ISO 14001-certifierade vilket innebär att vi kontinuerligt utför miljöarbete. Detta arbete granskas ständigt med syftet att kontrollera att vi alltid gör vårt bästa och håller upp till de standarder som ISO 14001 kräver.