Bryggkaffe

Bryggkaffe är en tradition som huvudsakligen växt fram i norra Europa och Nordamerika. Utgångspunkten är att vatten med cirka 96 grader C hälls över malt kaffe som ligger i ett filter.

Malningsgraden på kaffepulvret är generellt grövre än för bryggning av espresso eller moka. Det har samma funktion som för dessa på så sätt att malningsgraden påverkar bryggtiden för kaffet och behöver anpassas efter storlek på bryggaren.

Kontakttiden mellan kaffepulver och vatten är normalt 5 - 7 minuter för bryggkaffe, att jämföra med espresso som har 25 sekunder. Skillnaden är också att extraktionen av bryggkaffe sker utan tryck.