STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

No hits.

25 milliliter - 25 sekunder

Optimalt så är en espresso 25 ml inklusive crema (skummet på kaffet) och det ska bryggas på 25 sekunder. Självklart kommer du inte alltid uppnå den optimala bryggtiden, acceptabelt är mellan 20-30 sekunder. För espresso bryggd med dubbelhandtaget är bryggtiden densamma men mängden den dubbla, dvs 50 ml. Med tiden lär du dig att se hur strålen ska se ut för att bryggtiden ska bli rätt. Enkelt uttryckt en tunn stråle som inledningsvis kan droppa. Om det droppar genom hela bryggningen går det för sakta och tvärtom om kaffe väller ut så går det för fort.

Om du har en korrekt programmerad vätskedosering så bryter maskinen bryggningen när rätt mängd vätska runnit igenom kaffepulvret. Med manuell maskin så för spaken hela vägen ned. På en E61 bryggrupp med levetta så öppnar den backventilen efter halva vägen ned, så att överflödigt vatten i gruppen flödar ut.

Servera omgående, inom ett par minuter är drycken förgången.

Menu