Espresso

Espresso är själva bryggmetoden för det kaffe som bryggs på en espressomaskin. För att få rätt smak bryggs 25 ml espresso på 25 sekunder. I Italien beställer man bara en kaffe men namnet på bryggmetoden har blivit synonymt med receptet i övriga världen. En enkel espresso utgör i vart fall grunden till allt gott.

Utgångspunkten är att ha hela rostade kaffebönor. Rostning och urval av bönor är naturligtvis ett personligt val. I de flesta espressoblandningar ingår någon andel robustabönor. De bidrar med en starkare smakupplevelse och ger mer crema (skummet).

Mal bönorna i filtret precis före bryggning. Utgångspunkten är 7 gram med enkelfiltret. Packa därefter kaffepulvret jämnt. Brygg omedelbart kaffet på espressomaskinen.

För bästa smak skall bryggtiden vara cirka 25 sekunder och på den tiden skall det bli 25 ml kaffe. För att uppnå det behöver malningsgraden på kvarnen justeras korrekt. Man kan också justera mängden kaffe som läggs i filtret för att påverka flödet. Anpassning av hur hårt man packar kaffet påverkar också flödet. Viktigaste justeringen är dock malningsgraden på kvarnen.

ESPRESSOMASKINER

För att brygga espresso behöver du en espressomaskin och en kvarn.

Espressomaskiner för hemmabruk
Kaffekvarnar för hemmabruk