STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

No hits.

Välj rätt espressomaskin

Om du vill njuta av espressokaffe så förklarar vi grunderna kring valet av utrustning för att brygga kaffet på.
 

Kapsel

Det finns en mängd olika kapselsystem i marknaden. Fördelen med kapslar är självklart enkelheten men också att det finns maskiner till ett lågt pris. Anledningen till det låga priset är att du framöver är bunden till en kapselleverantör, som investerar i dina framtida kapselköp. Priserna per kapsel ligger generellt mellan 4-5 kr/st. De populäraste kapslarna innehåller drygt 5 gram kaffe, så priset per kopp och framförallt per kilo är högt.

Utseendet på det bryggda kaffet upplevs av de flesta som bra, man får crema. Smakupplevelsen kan för en ovan upplevas som bra. Men för den som uppskattar en god espresso känner direkt att det saknas både kraft och djup i smaken. Besök oss gärna så kan du få smaka skillnaden.

 

Pods

Eller cialde är törs vi påstå det förenklade bryggsystemet som ger bäst smakupplevelse. Kaffet förpackas portionsvis i ett pappersfilter och omsluts av en folieförpackning. Kaffemaskiner för pods har normalt en konstruktion huvudsakligen i metall, främst då bryggenheten, vilket ger temperaturstabilitet och därmed bättre extraktion av kaffet.

 

Helautomatisk

Trycka-på-knappen maskiner har samma enkelhet som en kapselmaskin men ett högre inköpspris. Fördelen är att man fritt kan välja kaffe. Dessutom så maler den kaffet färskt vid bryggning.

Generellt så är de flesta helautomatiska maskinerna bäst lämpade för att brygga lite större koppar kaffe som caffè lungo. De flesta maskinerna är byggda nästan uteslutande i plast, inklusive själva bryggenheten. Plast är väldigt dåligt på att leda värme och temperaturstabiliteten lider av det - och därmed kaffesmaken.

Ett par tips på hur du kan förbättra smakupplevelsen på en helautomatisk maskin:

  • Ställ kvarnen så den maler så fina korn som möjligt, det utökar bryggtiden och drar ur rätt aromer ur kaffet.
  • Öka kaffedoseringen, mer kaffe ger mer smak och det ökar motståndet så att kaffet rinner saktare
  • Aktivera funktionen av förblötning om maskinen har det, förbättrar oftast extraktionen.
  • Utgångspunkten är att espresso bryggs på 25 sekunder (från det att pumpen börjar jobba) och det skall bli 25 ml kaffe i koppen.

På jobbet kan det vara väldigt praktiskt med en helautomatisk maskin eftersom den är lätt att använda. Dessutom erbjuder de kontorsanpassade maskinerna ofta mjölk och choklad, vilket ger ett varierat utbud av drycker.

Det finns en stor variation i pris på helautomatiska maskiner och det är inte säkert att kaffet smakar bättre för att maskinen kostar mer. Men det brukar finnas fler funktioner och ett gedignare utförande på dyrare maskiner.

 

Manuella / halvautomatiska

Manuella espressomaskiner har lösa filterhandtag som man fyller med nymalt kaffe. För att smaken skall komma till sin rätt behövs en separat kvarn som man maler kaffet med. När filtret är fyllt med kaffe så packar man det med en kaffepress. Sedan placeras filterhållaren i maskinen och man slår på bryggningen.

Espressomaskiner av god kvalitet är byggda av metall. Framförallt bryggruppen och filterhållarna. Det finns flera varianter, lite förenklat kan man säga att mer vikt i dessa komponenter ger stabilare bryggtemperatur och bättre kaffesmak.

Det finns manuella espressomaskiner från tusenlappen och upp till vad en bil kostar. Några av detaljerna som skiljer dem åt beskriver vi här.

Enkelkokare

Utmärkt för dig som har en begränsad budget och som huvudsakligen dricker rent kaffe. Maskinen har en värmekälla och därmed en temperatur. Det finns normalt möjlighet att skumma mjölk med ett ångrör. Brygg först kaffet, ställ därefter om maskinen så att den höjer temperaturen så att ett ångtryck uppstår i kokaren. Maskinen fungerar utmärkt för att servera många kaffe i ett flöde men när det blir dags att skumma mjölk blir det lite väntan före den uppnått rätt temperatur.

Vårt råd är att undvika maskiner maskiner som har mycket plast. Ett enkelt test är att känna vikten på filterhållaren, mer vikt ger bättre kaffe.

Värmeväxlare

De flesta professionella espressomaskinerna har ett värmeväxlarsystem. Det innebär att maskinen bara har ett elektriskt element, som värmer kokaren för hetvatten och ånga. Kokaren i sig är element för att värma vattnet för bryggningen. Det vattnet cirkulerar i ett separat system genom kokare och bryggruppen. På så sätt håller maskinen rätt temperatur både för kaffebryggning och ånga. Skumma mjölken samtidigt som kaffet bryggs.

Kapaciteten på maskiner med värmeväxlare är generellt sett mycket bra. Den kan göra många kaffe i följd med stabil bryggtemperatur och bibehållen bra ångfunktion. Den viktigaste faktorn för kapacitet är kokarens volym och elementets effekt. Större är starkare.

Det som kan få bryggtemperaturen ur balans är ett stor uttag av hetvatten. En semi-professionell maskin har oftast en kokarvolym på 1-2 liter vilket innebär att det finns ungefär 50-100 cl vatten i kokaren (resterande volym upptas av ånga). Tömmer man ut huvuddelen av hetvatten för t ex te eller americano så fylls maskinen med nytt kallt vatten och den tappar tryck. På en liten maskin är uppvärmningstiden bara några minuter och på en 2-gruppsmaskin för en servering är kokarvolymen 10-15 liter, man behöver tappa mycket vatten för att få den ur balans.

Värmeväxlarteknik är väl beprövad, Faema utvecklade den första moderna espressomaskinen Faema E-61 som började säljas 1962, Vi har ett par av dessa i Stockholmsbutiken.

Dubbelkokare

På senare år har det blivit allt mer populärt med dubbelkokare. Systemet har separata kokare för ånga/hetvatten respektive bryggruppen, de flesta maskiner med flera bryggrupper har en individuell kokare för varje grupp.

Många av dubbelkokarna har elektroniskt inställbar temperaturreglering. Det ger användaren möjlighet att brygga kaffet vid olika temperaturer, vilket påverkar smaken. Det är dock inte alla maskiner som har denna enkla justeringsmöjlighet.

Temperaturreglering

Det finns flera sätt att styra temperaturen i en espressomaskin, här är de vanligaste teknikerna:

  • Termostat sitter oftast i mindre maskiner och har normalt en fabrikskalibrerad temperatur.
  • Pressostat känner mekaniskt av trycket i kokaren. Går att reglera men justeringen är normalt placerad innanför skalet.
  • PID/NTC är elektronisk reglering av temperaturen och brukar kunna ändras via knappar och display.

Pump

Den vanligaste pumpen för hemmamaskiner är vibrationspump. Med magnetism förs en kula fram och tillbaks som matar fram vattnet. Ett knattrande ljud från pumpen är typiskt för tekniken. Trycket är inte ställbart på pumpen och de levererar normalt omkring 15 bar. Många maskiner har en tryckreglerare som utjämnar trycket till det korrekta 8-10 bar.

Rotationspump är den vanligast förekommande tekniken för professionella maskiner. En motor driver pumpen som roterar. De flesta rotationspumparna har en ställskruv för att reglera önskat tryck. Jämfört med en vibrationspump så kommer rotationspumpen snabbare upp i korrekt bryggtryck och den har en tystare och skönare gång.

Magnetiskt kugghjulspump med reglerbart varvtal gör det möjligt att ändra pumptrycket under bryggning. Med elektronisk styrning ställer användaren in önskad pumpprofil. Pumpprofiler kan påverka kaffets smak väsentligt.

 

Pistong / kolv

Maskiner med en kolvgrupp har en längre spak som användaren trycker ner vid bryggning. Tekniken gav upphov till det espressokaffet vi känner idag och lanserades 1948 av Gaggia.

Det finns en liten produktion av pistongmaskiner än idag. Till serveringar som vare sig har anslutning till vatten- eller elnät kan värma vattnet med gaslåga och sköta maskinen utan dessa moderniteter. Sedan ger det självklart en förhöjd upplevelse för kunden när produktionen ger ännu mer känsla. Ett bra skäl till att inte ha en pistongmaskin på serveringen är arbetsmiljöskäl. Baristan spänner upp den fjäderbelastade kolven för hand, vilket blir tungt i längden.

För hemmabruk finns även en lite marknad för pistongmaskiner. De maskinerna har inte den fjäderbelastning som sitter i professionella maskiner utan trycket skall helt regleras genom att man pressar spaken med rätt tryck. Många användare riskerar att servera eller slänga många dåliga koppar eftersom det är svårt att pressa rätt.

Teknikval

Hur vill du brygga ditt kaffe och vilken påverkan har det på smaken? Utgångspunkten för bästa arom på kaffet är att ha ett korrekt nymalt kaffe och en stabil temperatur genom bryggprocessen. Vi får ofta frågan om det har med trycket att göra och det stämmer att espresso skall bryggas med 8 - 10 bars vattentryck. Alla maskiner som är utrustade med en pump klarar av att leverera det trycket, de billigaste maskiner ger ofta ett för högt tryck.

 

Menu