STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

No hits.

Skumma mjölken

För ned ångröret längs med sidan av kannan i en vinkel så att ångan blåser igång en virvel i kannan. Låt pipen bli täckt av mjölk, om du börjar för nära ytan kan det stänka. En vertikal virvel är att föredra då skummet oftast blir fylligare och bättre men en horisontell virvel fungerar bra och är betydligt enklare att skapa.

Fatta ett grepp om kannan så att du känner mjölkens temperatur (dvs inte kannans handtag).

Kör igång ångan på full fart. Sänk kannan till dess att du hör ett fräsande ljud. När det fräser så skapas skum.

Efter någon sekund av fräsande ljud höjer du kannan, det har då redan skapats tillräckligt med skum, mjölken behöver bara ytterligare värme. Om det skapades stora bubblor, för att du kom för nära ytan med pipen, så grävs dessa ned i den snabbt roterande mjölken.

Stäng av ångan när du känner obehag av mjölkens värme. För bort kannan från ångröret. Mjölken har nu nått en temperatur omkring 60 grader.

Efter skumning bör du blåsa ur och torka av ångröret med en fuktad Latte-duk.

Menu