STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

No hits.

Plantor

Att odla kaffe kräver mycket och noggrant arbete. Från frö till kopp går man igenom de olika stadierna plantering, odling, skörd, beredning, klassificering, blandning, rostning, malning och sist men inte minst beredning.

Innan man planterar fröna måste man först välja ut och gro dessa. De drivs upp i plantskolor där de får precis rätt mängd sol och skugga. Cirka ett halvår senare är det dags att plantera ut dem på fälten. Där har man förberett jorden med gödningsmedel och mineralämnen. Plantorna placeras i rader som följer sluttningarnas nivåkurvor och med gott om utrymme mellan raderna för att underlätta skötseln av träden. Det krävs skötsel året om och det tar minst två år innan plantorna ger någon skörd.

Menu