Ser mejlet konstigt ut?
Klicka här

Nyhetsbrev Augusti

Prisjusteringar
En förändrad valuta leder till ett behov av förändrade priser. Ännu har vi inte justerat priserna men från och med den första september kommer en generell prisjustering träda i kraft. Detta innebär bland annat en ökning på listpriset av kaffe med 10 kronor per kilo (exklusive moms). För en specifik prislista över ert sortiment, vänligen kontakta oss.

Macap kaffekvarnar
Nya semi-professionella kvarnar från Macap har kommit in! De nya modellerna ersätter föregångarna: M42M R och M42D RV ersätter M4D, och M2M R ersätter M2. M4D har delats upp i två modeller för att man bättre ska kunna välja om man vill ha en display eller inte samt även några detaljer såsom möjligheten att montera på filterhållarstöd och kaffepress. Utseendet skiljer sig även avsevärt från föregångaren M4D. M2M R ser nästan exakt likadan ut som föregående modell men denna har nu steglös malningsinställning vilket verkligen förbättrar precisionen på malningen. Videor på kvarnarna dyker upp på vårt YouTube-konto Monteriva senare i veckan.